O nemoci COVID 19 - koronavirus SARS-CoV-2 

Informace MZ ČR

Wikipedie

 

Opatření proti nákaze

Na straně veterinární ordinace

Na straně chovatelů

Na straně běžných občanů

 

Možnosti přenosu mezi druhy

Přenos ze zvířat na člověka

Přenos z člověka na zvíře

 

Aktuální informace - odkazy

Covid 19 v Turnově

Covid 19 v České republice

Covid 19 ve světě

 

Náš příběh ve vztahu k pandemii Covid 19

Karanténa Dr. Smejkalové a nástup do ordinace po naší plánované dovolené zpět do práce nás uvrhly doslova do válečné zóny. Za jeden týden nám prošlo rukama téměř dvojnásobek pacientů, než v běžném pracovním týdnu - a i to bylo již na hraně, co jde ještě v jednom lékaři zvládnout. Paradoxně se to vzhledem k objednávkovému systému a krizovému stavu neprojevilo nárůstem tržeb za ošetření ani prodej, pouze na množství práce. Řešili jsme zejména akutní stavy a urgentní výkony. Zahájili jsme zmiňovaný doporučený objednávkový systém, vyřešili jsme většinu potíží, které pacienty trápily v době naší "dovolené" (vzhledem ke špatnému počasí a zahájení mimořádných opatření jsme stejně žádnou dovolenou prakticky nepociťovali), nastartovali jsme většinu ochranných opatření proti přenosu SARS-CoV-2 - včetně o víkendu instalovaných  poloautomatických germicidních lamp pro čekárnu a hlavní ambulanci, které jsou v kontaktu z pacienty. 

V dalším týdnu se již podle předobjednaných pacientů zdálo, že jsme hlavní nápor zvládli a budeme moci pracovat v o trochu větším klidu - vracíme se domů "již" kolem 19 hodiny, a ne jako první týden kolem 21 hodiny až půlnocí. Dr. Smejkalová je již po 14 dnech také v pracovním procesu, snažíme se navzájem si pomáhat. 

Co nás z počátku trápilo byl absolutní nedostatek ochranných pomůcek pro nás a náš personál. Obdrželi jsme konečně objednávku chirurgických ústenek (které stejně autoklavizujeme a používáme v rozporu s návodem opakovaně) a několika kusů respirátorů FFP 2 kategorie (pro chranu okolí) zprostředkované Komorou veterinárních lékařů. Dezinfekční gel od našeho dodavatele je zatím na cestě, podle našich propočtů by zásoba, kterou máme za normálních okolností cca na 3 měsíce, měla vystačit při maximalizované ochraně tak na měsíc a půl. Desifekci na povrchy a procesy spojené s chirurgií máme v zásobě na víc než půl roku, takže z tohoto ohledu chod ordinace ohrožený není.  Příjemným překvapením byla dodávka menšího barelu desinfekce na ruce a jednoho balení látkových roušek s nanovložkami od měststké policie - předpokládáme, že jde o dar od městského úřadu v Turnově, za který upřímně děkujeme - také to nemají jednoduché. Desinfekci jsme okamžitě poskytli do čekárny pro naše příchozí pacienty (doporučujeme desinfikovat při odchodu i příchodu). 

Ne každý si uvědomuje, že nejenom hasiči, policisté a zdravotníci jsou v tzv. první linii. Ani my, veterináři, se neschováváme za paragrafy umožňující při ohrožení našeho vlastního zdraví a žiovtů personálu ordinaci uzavřít, a snažíme se zachovat dostupnou péči o nemocná a trpící zvířata, a to i přes každodenní blízký kontakt s velkým množstvím osob. Že to pro nás znamená přímé ohrožení infekcí (a to jak od nemocných pacientů, tak potencionálně od majitelů včetně invekce COVID 19), a to přes dodržení veškerých bezpečnostních opatření, je zřejmé. Vždyť vyšetření pacienta z virtuálně bezpečné vzdálenosti minimáně dvou metrů je zcela nereálné a každého pacienta musí doprovázet majitel, který může být bezpříznakový přenašeč stejně jako kdokoliv z nás. 

Děkujeme proto všem pacientům, že dodržujíc nezbytná nastavená opatření, která sice mohou být nepohodlná a obtěžující, chráníme jeden druhého navzájem tak, abychom mohli zachovat péči o naše pacienty a vaše mazlíčky při akceptování rizik, která z toho pro nás pro všechny vyplývají.