Opatření proti šíření nákazy

 1. zásadně nechoďte na ošetření, pokud pociťujete příznaky onemocnění, jako je horečka, bolesti svalů a kloubů, dýchací obtíže nebo kašel.

 2. pokud máte podobné potíže, pošlete jinou zdravou osobu, která nebyla v kontaktu s COVID pozitivním člověkem minimálně 14 dní před návštěvou.

 3. na ošetření se VŽDY objednejte - telefonicky v ordinační době, na telefonu 481440505

 4. v případě nařízení ochranných opatření noste odpovídající ochranné pomůcky - ochranný respirátor nebo dvě chirurgické roušky (dle nařízení vlády), případně příruční balení desinfekčního gelu na alkoholové bázi

 5. snažte se vyhnout blízkému kontaktu s ostatními pacienty a personálem

 6. dodržujte pravidla určená na vývěsce, respektujte doporučení nebo nařízení personálu

 7. buďte trpěliví, zejména pokud bude překročen čas objednání. Pracujeme na pokraji sil a snažíme se pomoci každému, kdo pomoc potřebuje. Prázdná čekárna neznamená, že nepracujeme na dalších pacientech v prostorech ordinace. Snažíme se práci naplánovat tak, abyste čekali minimálně, kvůli neočekávaným a akutním komplikacím to ale nelze vždy zaručit

 8. při vyšetření se snažte udržovat předepsanou vzdálenost od personálu, pokud to nevyžaduje přidržování zvířete. V této situaci musíme ohrozit sami sebe navzájem a toto nařízení porušit.

 9. nedotýkejte se v ordinaci ničeho, čeho se dotknout nemusíte

 10. zkraťte ošetření na  nezbytné minimum

 11. návštěvy omezte na nezbytné minimum, při operačních výkonech předejte pacienta personálu, sepište potřebné dokumenty a vyčkejte doma nebo ve voze na vyzvání, že si pacienta můžete opět vyzvednout.

 12. do ordinace choďte v co nejmenším počtu, připouštíme maximálně jednu dospělou a jednu doprovodnou osobu (dítě, seniora, manžela/manželku, partnera/partnerku :))

 13. preferujte platbu kartou

 14. COVID 19 SM majitele