Přenos z člověka na zvíře

Přes malé množství studií a informací nebyl spolehlivě prokázaný přenos onemocnění z člověka na zvíře. U dvou psů se záchytem viru na sliznicích u pozitivních majitelů není známa cesta kontaminace sliznic, u koček byla zase nákaza inokulována uměle aplikací vysoce koncentrovaného vzorku přímo do nosní sliznice. 

Dle obecného názoru odborné veřejnosti se přenos z člověka za zvíře považuje za nepravděpodobný. Situace se ale může změnit.