Přenos z člověka na zvíře

Přes malé množství studií a informací nebyl spolehlivě prokázaný přenos onemocnění z člověka na zvíře. U doma chovaných zvířat se infekce vyskytnout může a byla i popsána, její průběh je ale obvykle mírný a riziko mezidruhového přenosu vzhledem k mechanismu exprese viru u psů a koček je velmi nepravděpodobné.