Univerzitou to nekončí!

V České republice získají veterinární lékaři oprávnění léčit pacienty ukončením povinného veterinárního vzdělání po 6ti letech univerzity. Naprostou většinu našich schopností ale musíme získat vlastními zkušenostmi. Bez kvalitních a aktuálních odborných informací a vědomostí je to však prakticky nemožné. Proto absolvujeme každoročně celou řadu zpravidla víkendových vzdělávacích kongresů a seminářů, kde při vynaložení nemalých finančích prostředků v době svého relativně vzácného volna získáváme nové poznatky a zkušenosti od věhlasných profesorů a pedagogů. Toto vzdělávání není povinné, vzhledem k absolvování dostatečného počtu klasifikovaného body jsme však již opakovaně splnili status "postgraduálního kontinuálního vzdělávání" stanoveného Komorou veterinárních lékařů. Seznam nejdůležitějších /zdaleka ne všech/ kongresů uvedeme pro vaši informaci postupně zde.

Aktualizováno: 1.5.2018

Postgraduální vzdělávání - vybrané absolvované odborné semináře MVDr. Milan Richter

Od nejnovějších, uvedeny jsou pouze velké celodenní semináře:

Kurz radiologického registranta, opravňující vlastnit a dozorovat provoz rentgenového zařízení - březen 2023

V obdoví Covidových restrikcí a následně několik webinářů a online seminářů

Gastroenterologický seminář - Pasohlávky u Brna, 10/2021

Kongres Vetclasses Hradec Králové - Neurologie 10/2019

Zkouška registranta rentgenového zařízení dle nového Atomového zákona - prodloužení možnosti legálně vlastnit a používat digitální rtg zařízení - Liberec - Atomvet 4/2018

Seminář KVL Praha - euthanasie, evropské nařízení o nakládání s osobními údaji, EET a další témata - 7.2.2018

Seminář dermatologie Praha -  Dr. Panáková, Tim Nuttall MDV Edinburg a kol. zima/2017 

Kongres Vetclasses Hradec Králové - Kardiologie s prof. Boswoodem 10/2017

Kongres Vetfaire Hradec Králové - seminář na téma dermatologie s prof. D. Deboerem a Dr. J. Ryníčkem 4/2017

Kongres asociace ČAVLMZ Brno - pokračování semináře s prof. M. Willardem 11/2016

Vetclasses Hradec Králové - dvoudenní kongres gastroenterologie a chirurgie s prof. M. Willardem a T.W. Fossum z Texasské univerzity 10/2016

... (starší semináře budou zveřejněny později)

 

Postgraduální vzdělávání - absolvované odborné semináře Petra Richterová

od nejnovějšího:

Gastroenterologie HIlls - Pasohlávky u Brna 10/2021

Vetclasses Hradec Králové - kongres na téma reprodukce a porodnictví 10/2019

Vetclasses Hradec Králové - kongres na téma fyzioterapie pokračování 10/2017

Vetfaire Hradec Králové - seminář na téma fyzioterapie a rehabilitace 4/2017

Konference ČAVS - Brno 11/2016

Vetclasses Hradec Králové - seminář pro techniky 10/2016

starší kongresy a semináře budou doplněny později...