Jsme rodinná veterinární ordinace pro malá společenská zvířata. Nabízíme našim klientům dlouholeté zkušenosti víc jak dvaceti let nepřetržité veterinární praxe, vstřícný a komunikativní přístup k vám i vašim miláčkům a kvalitní přístrojové vybavení, které každodenně využíváme při stanovení diagnózy a navržení optimální léčby. Upřednostňujeme dlouholeté partnerství na bázi oboustranné důvěry a vzájemné empatie mezi personálem ordinace, klientem a pacientem, vycházející z modelu "rodinného lékaře". Medicínu nepovažujeme za soutěžní disciplínu, proto spolupracujeme se všemi profesionály z okolních pracovišť, kteří o to projeví upřímný obustranný zájem, jsou naladěni stejně jako my, mají za priority dobro pacienta a kolegialitu a jsou ochotni spolupracovat při řešení komplikovaných případů. 

MVDr. Milan Richter

  • spolumajitel praxe
  • Veterinární univerzitu v Brně ukončil promocí v roce 1998
  • od té doby pracuje nepřetržitě na plný úvazek jako praktický veterinární lékař - veterinární lékař v armádě ČR (1 rok), veterinární ordinace Roudnice nad Labem a veterinární klinika MiVet v Ústí nad Labem
  • v Turnově založil vlastní praxi v roce 2003
  • je členem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat od jejích počátků
  • účastní se postgraguálního kontinuálního vzdělávání Komory veterinárních lékařů.

Petra Richterová

  • spolumajitelka praxe
  • zkušená asistentka a vrchní sestra na plný úvazek od roku 2003
  • členka České asociace veterinárních sester od jejích počátků

Marie Dobiášová

  • sanita, recepce, asistence