PRAVIDLA KORONAVIRUS

POZOR – OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVID 19

PRAVIDLA PRO VSTUP, PRODEJ A OŠETŘENÍ V ORDINACI VE STAVU NOUZE NAŘÍZENÉM VLÁDOU ČR - V SOULADU S DOPORUČENÍM STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

PROSÍME DODRŽUJTE JE I PRO VAŠÍ BEZPEČNOST.

OMEZENÝ VSTUP DO ČEKÁRNY SOUČASNĚ MAXIMÁLNĚ DVA KLIENTI S PACIENTY A JEDNOHO KUPUJÍCÍHO NA PRODEJ NEBO KONZULTACI NAJEDNOU. PARTNEŘI NEBO DĚTI S DOPROVODEM SE POVAŽUJÍ ZA JEDNOHO KLIENTA – MAXIMÁLNĚ JEDNA DOPROVODNÁ OSOBA. DO ORDINACE VSTUPUJTE VŽDY V CO NEJMENŠÍM POČTU OSOB.

MINIMÁLNĚ 2 METRY ROZESTUPY

  • MEZI KLIENTY VZÁJEMNĚ
  • MEZI KLIENTY A PERSONÁLEM
  • NEPŘECHÁZEJTE PO ČEKÁRNĚ MIMO URČENÉ MÍSTO K ČEKÁNÍ NA OŠETŘENÍ, POČKEJTE NA VYZVÁNÍ SESTROU
  • NEPODÁVEJTE SI RUCE A NEDOTÝKEJTE SE OBLIČEJE, DODRŽUJTE HYGIENU KÝCHÁNÍ A KAŠLE
  • NOSTE ROUŠKY - I MY NOSÍME ROUŠKY NEBO RESPIRÁTORY, ABYCHOM CHRÁNILI VÁS. RESPIRÁTORY TŘÍDY ffp3, KTERÉ JEDINÉ CHRÁNÍ PROTI VIRŮM, NEJSOU DOSTUPNÉ ANI PRO NÁS, PŘESTO ŽE JSME V PRVNÍ LINII S ÚZKÝM KONTAKTEM S DESÍTKAMI LIDÍ DENNĚ

OMEZTE DOBU KONTAKTU V ORDINACI NA NEZBYTNÉ MINIMUM – BĚŽNÉ OŠETŘENÍ OPTIMÁLNĚ DO 10 MINUT (NEPLATÍ PRO KONTAKT MEZI ZVÍŘATY A PERSONÁLEM PŘI VÝKONU BEZ PŘÍTOMNOSTI MAJITELE)

ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VSTUPU PRO KLIENTY (LIDI!!!) SE ZVÝŠENOU TEPLOTOU NEBO PŘÍZNAKY DUŠNOSTI NEBO KAŠLE

ORDINUJEME OBJEDNÁVKOVÉM REŽIMU I PRO ORDINACI V TURNOVĚ – OBJEDNANÍ PACIENTI MAJÍ PŘEDNOST JAK V ČEKÁRNĚ, TAK V ORDINACI, NEOBJEDNANÍ PACIENTI BUDOU MUSET POČKAT VENKU A DOMLUVIT SE SESTROU, JESTLI BUDE VOLNÁ KAPACITA VEDLE OBJEDNANÝCH PACIENTŮ A NEMUSÍ BÝT OŠETŘENI. INFORMUJTE SE U SESTRY TELEFONICKY (MÁTE-LI MOBILNÍ TELEFON, PŘEDNOSTNĚ KLIDNĚ HNED VOLEJTE), NEBO PŘES RECEPCI, NEPŘEKRAČUJTE ALE PŘEDEPSANÉ VZDÁLENOSTI OD JIŽ ČEKAJÍCÍCH KLIENTŮ. PROSÍME O TOLERANCI, ZPOČÁTKU MOHOU BÝT TECHNICKÉ POTÍŽE S OBSAZOVÁNÍ TERMÍNŮ, NEŽ SE SYSTÉM ZABĚHNE. DĚLÁTE TO PŘEDEVŠÍM PRO VAŠI BEZPEČNOST.

 OBJEDNAT SE MŮŽETE VÝHRADNĚ TELEFONICKY NA TELEFONU 481440505, NEBO 777611731, A TO VÝHRADNĚ V ODRINAČNÍ DOBĚ. MIMO ORDINAČNÍ DOBU MŮŽETE POSLAT EMAIL, NENÍ ALE JISTÉ, ŽE BUDE VŽDY MOŽNÉ TENTO POŽDAVEK ZAŘÍDIT.

 OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM SLOUŽÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA NÁKAZY COVID 19 OMEZENÍM KONTAKTU VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OSOB, JAKO DALŠÍ OPATŘENÍ BUDEME PROVÁDĚT VÝRAZNĚ ČASTĚJŠÍ DESINFEKCI POVRCHŮ V ČEKÁRNĚ A ORDINACI, PROSÍME PROTO O TRPĚLIVOST A SOUČINNOST PŘI TĚCHTO ČINNOSTECH.

PLÁNOVANÉ VÝKONY SE PROZATÍM NERUŠÍ, V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI SITUACE.