Ceník a cenotvorba

Ceny jsou v naší ordinaci zásadně smluvní. Celková cena se skládá z celé řady položek, proto není snadné dopředu určit přesnou cenu za ošetření a vyšetření. I z toho důvodu u operačních výkonů s vyšší předpokládanou cenou obvykle v operačním protokolu přepokládaný cenový rozsah uvádíme. Cena se však po započtení přesného množství spotřebovaného materiálu a užitého času může lišit o řádově desítky procent. V tomto článku se pokusíme udat přehled nejčastějších položek a pravidel při určování ceny. 

Z čeho se cena za ošetření skládá:

Cena za úkon a veterinární ošetření - jde o cenu za práci personálu, obvykle vstaženou k náročnosti, odbornosti a počtu osob, které se na výkonu podílejí (lékař, sestra, sanitářka). Cena za léčiva a prodejní položky. Cena za spotřební materiál. Cena za provozní náklady (svícení, topení, nájem, pohonné hmoty, účetní práce ...). Cena za amortizaci rozsáhlého přístrojového vybavení. Cena za přímé i nepřímé daně (DPH většina 21%, odvody na zaměstnance, odvody na nás, daň z příjmu ...). Poplatky (komorové poplatky, pojištění, rentgenové povolení, platby za semináře, literaturu, odborné časopisy ... Další drobné poplatky. 

Nejčastější úkony

Klinické vyšetření (základní, kontrolní, rozšířené, s konzultací) - 130 až 600 Kč podle rozsahu, obvykle 180 až 250 Kč

Injekční aplikace (podkožní, nitrosvalová, intrakardiální, intraperitoneální...) - 70 až 200 Kč, obvykle 70 Kč

Krácení drápků - 70 Kč

Evakuace análních váčků - 100 Kč + spotřební materiál

Kanylace - 160 Kč + spotřební materiál

Intubace - 270 Kč

Katetrizace - 200 až 270 Kč

Rentgenové vyšetření - jen úkon - 400 Kč

Ultrazvukové vyšetření - jen úkon - 300 až 600 kč

Krevní rozbor (dle rozsahu nejběžnější typy) - 1100 až 3500 Kč včetně materiálu

Vyšetření moči biochemicky - 100 Kč

Mikroskopické vyšetření v ordinaci (dle rozsahu a typu barvení) - 250 až 500 Kč 

Histologické vyšetření v laboratoři - nejčastější 1950 Kč, ostatní od 350 do cca 3500 Kč

Operační výkon bez asistence jednotka (dle času a náročnosti výkonu) - 450 Kč + další náklady na materiál a amortizaci

Operační výkon s asistencí jednotka (dle času a náročnosti výkonu) - 700 Kč + další náklady na materiál a amortizaci

Vystavení pasu včetně registrace na registru KVL - 400 Kč

 

Nejčastější operační výkony (dle velikosti pacienta a typu použité anestezie, bez laboratorních vyšetření), včetně materiálu

Kastrace feny - 4000 až 10 000 Kč

Kastrace kočky - 2500 Kč

Kastrace psa - 3000 až 5000 Kč

Kastrace kocoura - 1500 Kč

Sanace chrupu (odstranění zubního kamene) - 2500 až 7000 Kč

Prodej léčiv a doplňků:

Pro zachování vstupního DPH v případě snížené sazby využíváme prodej bez veterinárního výkonu, kde jde léčiva a krmiva prodávat v původní snížené 12% sazbě DPH. V okamžiku, kdy je použijeme přímo pro léčebnou činnost v ordinaci, je nutno podle zákona vždy použít zvýšenou 21% sazbu DPH. 

Základní přirážka z katalogového ceníku našeho dodavatele Samohýl a.s.  je u nás 20% (tj. marže po zohlední DPH je 16,67%). Vzhledem k celé řadě vyjednaných slev na některé produkty jsme schopní tuto katalogovou doporučenou cenu snížit o jednotky až desítky procent, což také obvykle činíme. U položek, u které tyto slevy nemáme se cena může lišit o 10% nahoru nebo dolů dle případné aktuální akce. V případě dělení balení o větším počtu tablet se naopak z důvodu zaokrouhlení může přirážka zvýšit, může proto být v některých případech výhodnější nákup celého většího balení oproti dělenému počtu tablet. 

 

 

K ordinačním a operačním výkonům se vždy připočítává nezbytný spotřební materiál:

Provozní náklady - spotřeba energií, nájem a služby, účetní a sanitární služby a další - obvykle v rozsahu 70 až 100 Kč

Spotřební materiál - injekčí, desinfekční, obvazový, šicí ... - obvykle 50 až 500 Kč