Zástup mimo ordinační dobu

Vzhledem k tomu, že ordinaci vede jediný veterinární lékař, který v ordinační a operační době pro naše pacienty odpracuje mezi 2400 až 2700 hodin ročně plus čas strávený přípravou a studiem nových poznatků (to je cca 16 až 20 přesčasových hodin týdně (dvě celé denní směny) oproti zákonem stanovené pracovní době do 40 hodin týdně + 3 hodiny povolených přesčasů), nemůžeme být k dispozici nepřetržitě. I my potřebujeme někdy odpočívat - jak fyzicky, tak psychicky. Proto máme domluvenou spolupráci a zástup s několika okolními pracovišti a s několika dalšími běžně spolupracujeme. 

Pokud potřebujete ošetření v době, kdy jsme nedostupní, kontaktujte zvolené zastupující pracoviště předem telefonicky a domluvte se předem na možnosti ošetření. Nedoporučujeme jezdit na veterinární kliniku bez předchozí domluvy - může se stát, že zařízení nebude mít volnou kapacitu na ošetření vašeho mazlíčka a budete tak ztrácet čas zbytečnou cestou. Vždy si prosíme vyžádejte zdravotní záznam o provedených vyšetřeních a medikacích, abychom v nastolené léčbě mohli smysluplně pokračovat na našem pracovišti. 

Kolegům ze zastupujících pracovišť děkujeme za vzájemnou spolupráci, vždy se snažíme se vzájemně informovat o proběhlých vyšetřeních a ošetřeních a o výsledcích testů a terapie. 

Referenční pracoviště jsou pak obvykle větší kliniky, kam pacienty referujeme na specialozovaná vyšetření a výkony. 

Po kliknutí na odkaz za názvem pracoviště budete přesměrování na stránky dané kliniky. 

Zastupující pracoviště (po dohodě):

MVDr. Jaroslava Smejkalová, Trávnice Turnov - telefon 481 325 816

Veterinární klinika Růžodol, Liberec - telefon 485 103 881 

Veterinární klinika Nisa, Liberec - telefon 485 102 277, mobil 722 400 420

Spolupracující pracoviště:

(pracoviště, se kterými běžně vzájemně spolupracujeme)

Veterinární klinika Hanychov, Liberec, web, telefon: 736175107

Veterinární klinika Salvus, Mladá Boleslav

MVDr. Zdeněk Hlubuček, MVDr. Miluše Zemánková, MVDr. Pavel Šebek a další

Referenční pracoviště:

Veterinární klinika Socrates, Nymburk - ortopedie, artroskopie, onkologické komplikované operace, tel: 325 513 602

Klinika Jaggy Praha - MRI, neurologie, onkologie, interní choroby a další, tel.: 235 097 540

Veterinární nemocnice AA vet, Praha - CT, kardiologie, onkologie, chirurgie a další

Veterinární klinika Bílá Hora, Praha - web - CT, chirurgie, zobrazovací vyšetření, ošetření exotů a další

Veterinární klinika Kolmá, Praha - stomatologie, ortopedie a další

MVDr. Vladěna Stránská (Štrosová), Hradec Králové - stomatologie koček

Veterinární klinika Nisa, Liberec - endoskopické výkony, CT diagnostika, složitější ošetření drobných savců

Klinika Růžodol, Liberec - ošetření ZOO zvířat

ZPĚT